Hlavní navigace


Obsah

Finálové ohlédnutí (28. 4. 2012)

Rodina je základ státu Roberta Sedláčka (26. 4. 2012)

Dům (25. 4. 2012)

Beseda s rodem Trojanů (24. 4. 2012)

Perfect Days - I ženy mají své dny (23. 4. 2012)

Slavnostní zahájení a Umanutá (22. 4. 2012)


Úvodník: Co dokáže film?

 


Film, a to nejen český film, má velikou sílu. Dokáže svému příjemci vnuknout patřičnou dávku emocí, dokáže jej přesvědčit o tom, že daný hrdina je hodný a divák jej má mít rád. Dokáže mu ale zároveň svou podmanivou silou předat ideu toho, co je správné a co ne.

Film je velmi mocné médium. Saháme po něm, pokud máme chuť vykouzlit si požadovanou atmosféru. Je to ale také předmět k zamyšlení. Je to jedna z nejdostupnějších forem nějakého sdělení, která na příjemce klade ne moc vysoké nároky. I když se to samozřejmě film od filmu liší. Záleží na každém, jaký „kalibr“ si zvolí, ale i původně těžké téma lze převyprávět pomocí filmu tak, aby proniklo do povědomí mnoha lidí a to nenásilnou formou.

 

Abych dovysvětlila to, co se tady teď snažím říct, pokusím se nyní poukázat na situaci, která se objevila na minulém, 24. ročníku, Filmového festivalu Finále. Po skončení projekce filmu Václava Havla Odcházení následovala beseda s vybranými tvůrci filmu. Jeden z diváků vznesl dotaz „Proč jste zfilmovali divadelní hru? Divadelní hra je situována do několika málo prostředí (prostorů, ve kterých se děj odehrává – pozn. aut.) a to přece neodpovídá filmové tvorbě. Film a divadlo jsou dva odlišné žánry a neměly by se mísit.“ Na tuto otázku odpověděl, myslím velmi trefně, pan Abraham, když řekl, že „Moc filmu spočívá v tom, že dokáže přilákat mnohem více diváků než divadelní představení. Do divadla prostě milion lidí nedostanete.“ A v tom tkví právě kouzlo i nebezpečí filmu. Jde totiž o médium, které je přístupné široké mase respondentů, což je dobré, chcete-li přiblížit myšlenku klasického díla, ale nebezpečné v tom, má-li jeho poselství spočívat ve vnuknutí nějaké myšlenky, jako té jediné správné. Na tomto principu pracují propagandistické filmy, ale i skryté reklamy ve filmech.

Největší moc filmu tedy shledávám v jeho přístupnosti a tak i v možnosti předávání velkého množství informací, ať už je to pro příjemce dobře, či nikoli. Přesto film považuji za velmi přínosné médium a sama jeho kouzlu často podléhám.


 

Recenze, postřehy a další články Jany Rybářové budou zveřejňovány v průběhu festivalu.


Vyhledávání

CENA PLZNĚ 2015

DIVÁCKOU CENU ZÍSKALA ZA HERECKÝ VÝKON VE FILMU HANY HANA VAGNEROVÁ.

VAGNEROVÁ

 

KDO ZAVÍTAL
NA FINÁLE PLZEŇ?
 
Kdo přijede