Pořadatelské a obchodní podmínky

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

Vstupenky

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. dubna 2016 v 9:00 hodin.

 

Vstupenky jsou prodávány v došlém pořadí do naplnění kapacity hledišť.

 

Před zahájením předprodeje jsou v hledištích provedeny blokace míst pročestné hosty, reklamní partnery a sponzory. Návštěvník je povinen akceptovat blokace učiněné pořadatelem. Nevyzvednuté takto blokované vstupenky budou uvolněny do prodeje formou tzv. last minute vždy 1 hodinu před začátkem projekce. Při plné obsazenosti nelze místa nárokovat.

 

Rezervace vstupenek systém neumožňuje.

 

Vstupenky jsou k zakoupení přímo na festivalových pokladnách nebo online na www.festivalfinale.cz, vybrané akce festivalu je možné zakoupit rovněž přes portál www.goout.cz

Předprodej vstupenek zajišťují tato prodejní místa:

Předprodej vstupenek vedle Informačního centra města Plzně, nám. Republiky 41

po-pá 9:00 - 13:30 a 14:30 - 18:00

so 9:00 - 12:00

ne ZAVŘENO

 

Měštanská beseda, Kopeckého sady 13 (jen od 15. 4. do 21. 4. 2016)

po-pá 14:00 - 19:00

so, ne, svátky vždy 30 min. před první a 30 min. po začátku poslední projekce daného dne

E-ticket (prostřednictvím www.festivalfinale.cz)

Nejzazší doba pro nákup je 3 hod. před začátkem dané projekce.

Držitel e-ticketu se u vstupu do promítacího sálu prokazuje touto e-vstupenkou vytištěnou na formátu A4, případně e-vstupenkou uloženou v mobilním zařízení (mobilní telefon, tablet,...)

 

Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani se nevyměňují, pokud není projekce zrušena či změněna organizátorem festivalu. Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že je projekce zrušena nebo je nedokončena z důvodu vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v době festivalu (15. - 21. 4. 2016) v Měšťanské besedě, Kopeckého sady 13, 301 00 Plzeň na festivalové pokladně. Po skončení festivalu na mailové adrese: ticketing-ZAVINOVADLO:festivalfinale.cz. Vstupné se vrací stejným způsobem, jakým bylo pořízeno.

 

Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

Slevy

Pořadatel poskytuje slevu držitelům průkazů ZTP (50 %), ZTP/P (50 %) a doprovodu držitelů průkazu ZTP/P (cena vždy 0 Kč).

Průkaz je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání projekce.

Jednotlivé slevy nelze sčítat ani kombinovat.

Přístup na akce festivalu

Návštěvník projekce musí respektovat pokyny pořadatelů a členů požární hlídky.

 

Do prostor, v nichž se projekce festivalu konají, není dovoleno vnášet magnetofony, filmové kamery, fotoaparáty ani videokamery. Je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu.

 

Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny a manipulovat zde s otevřeným ohněm.

 

Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.

 

Na projekce festivalu nebude vpuštěn návštěvník pod vlivem psychotropních látek nebo ve viditelně podnapilém stavu.

 

Vzhledem k charakteru akce a délce pořadů doporučuje pořadatel vstup dětem až od věku šesti let.

 

Návštěvník, který narušuje program hlasitými projevy či svým chováním, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.

 

V průběhu představení je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.

 

Žádáme návštěvníky, aby respektovali ostatní návštěvníky festivalu a chovali se ohleduplně.

 

Vstup do hlediště je možný před zahájením projekce po vyzvání organizátorem u vstupu.

 

Doporučujeme zaujmout své místo včas, nejpozději však 10 minut před začátkem akce. Po zahájení akce nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky (pokud je přestávka v programu avizována).

Všeobecná ustanovení

Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

 

Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.

 

Podle zákona pro ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. filmový festival Finále Plzeň (Film Servis Plzeň s.r.o.) garantuje, že svěřená osobní data (kupř. pro potřeby vytvoření darovací smlouvy či vyhodnocení ankety) jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely spojené s pořádáním filmového festivalu Finále Plzeň a dalších kulturních akcí, které organizuje společnost Film Servis Plzeň s.r.o.

Vážení návštěvníci Finále Plzeň, věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich respektováním napomůžete nerušenému průběhu filmového festivalu.

 

Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi.

tým Finále Plzeň

Sledujte nás na sociálních sítích

Sledujte nás na sociálních sítích