Industry Days, 20.−24. dubna 2018

Filmový festival Finále Plzeň

Filmový festival Finále Plzeň

je unikátní platforma propojující domácí i mezinárodní filmové profesionály. Festival se zaměřuje především na vytvoření pracovního prostoru pro filmaře a rozšíření jeho běžného programu o panelové diskuze, případové studie, přednášky a workshopy během jeho Industry Days.

pátek 20. dubna

MIDPOINT: RUMLE HAMMERICH: SHARED VISION - Working in the Creative Triangle

17:00 - 18:30 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, SALÓNEK PRIMÁTOR

 

Režisér, producent a scénárista Rumle Hammerich promluví o důležitosti nalezení tématu, o jádru a filosofii seriálu, a jak je tato „sdílená vize“ společnou platformou pro scénáristu, producenta a režiséra. Scénář a peníze jsou téměř dvoudimenzionální či digitální, ale televizní seriál se nakonec odehraje ve třetí a čtvrté dimenzi, a to je úlohou režiséra: převedení scénáře do čtyř dimenzí. Rumle Hammerich rozebere režisérovu roli a zodpovědnost při produkci televizní série. Důvěra je v tomto kreativním trojúhelníku základním prvkem. Jedna vize znamená smrt.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: anglický

sobota 21. dubna

LOCATION TOUR: INDUSTRIÁLNÍ A JINÉ PAMÁTKY

09:00 - 17:15 PLZEŇ - STŘÍBRO - TACHOV - SVĚTCE U TACHOVA - PLZEŇ

 

Nutná rezervace nejdéle do 17. 4. 2018 na radka.samalova-ZAVINOVADLO:filmplzen.cz

Jazyk: český

MIDPOINT: STEVE MATTHEWS

16:30 - 18:30 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, SALÓNEK PRIMÁTOR

 

Steve Matthews, zkušený odborník a aktuálně výkonný producent dramatické tvorby HBO Europe, bude hovořit o procesu od představení návrhu projektu přes vývoj seriálu, produkci a dál. Co očekávat, fáze procesu, na jaká úskalí dát pozor a jak si zamilovat poznámky.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: anglický

neděle 22. dubna

CZECH FILM SPRINGBOARD – PITCHING & ROUND TABLES

09:30 – 18:00 / MOVING STATION

 

Pitching & Round Tables je uzavřená prezentace a konzultace celovečerních hraných projektů ve vývoji, přístupná pouze prezentujícím projektům a pozvaným expertům. 8 českých filmových projektů ve vývoji, které vybírá odborná komise jmenovaná CFC, prezentují jejich tvůrci mezinárodním expertům a následně je s nimi konzultují. Přizvaní experti z různých oblastí filmového průmyslu s producenty a tvůrci konzultují celkovou koncepci projektu, jeho mezinárodní potenciál, plánovanou realizační i festivalovou a distribuční strategii, námět, obsazení, marketing a další aspekty.

Přístupné pro zvané experty a prezentující.

Jazyk: anglický

 

Více informací o CZECH FILM SPRINGBOARD >>

PŘEDNÁŠKA: FILMOVÝ MARKETING V DIGITÁLNÍ ÉŘE

14:00 - 15:30 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, SALONEK PRIMÁTOR

 

Jak používat kampaně na sociálních médiích ke zlepšení a dosažení ještě větší cílové skupiny? Tato prezentace vám na základě případových studií ukáže, jak používat kampaně na sociálních médiích pro hrané filmy, dokumenty a animované filmy od fáze vývoje až po uvedení filmu. Přednášku povede Joanna Solecka z Alphapanda.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: anglický

MIDPOINT: JACQUELINE DE GOELJ: PITCH, BIBLE, SCÉNÁŘ PILOTNÍHO DÍLU

16:00 - 17:30 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, SALÓNEK PRIMÁTOR

 

Budeme diskutovat o tom, co (ne) dělat při představování projektu a při prezentaci scénáře pilotního dílu a přehledu celého seriálu televizím. Rozebereme rozdíly mezi anglicky mluvícím trhem a lokálními evropskými oblastmi, budeme si vyměňovat nápady a zkušenosti, a diskutovat o procesu vývoje materiálu od nápadu k dokončenému seriálu a jak dbát, aby se prezentovaný materiál držel obsahu seriálu. Promluvíme o rolích jednotlivých členů kreativního týmu a jak zajistit, aby při prezentaci panovala nezbytná vzájemná shoda.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: anglický

pondělí 23. dubna

KREATIVNÍ EVROPA: PŘEDNÁŠKA O PODPOŘE TV TVORBY

09:30 - 10:00 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, SALÓNEK PRIMÁTOR

 

Creative Europe - MEDIA každoročně přispívá 11,8 mil Eur na podporu televizních programů. Tyto finance jsou určeny pro nezávislé evropské produkční společnosti, které se věnují televizní tvorbě. Podmínkou pro udělení podpory je, aby projekt vykazoval vysokou kreativní hodnotu, potenciál pro úspěch za hranicemi a podporoval spolupráci mezi televizními kanály z alespoň tří různých zemí. Podporované projekty mohou být cyklické i necyklické a žánrově různé: drama, animace nebo kreativní televizní dokumenty.

V rámci půlhodinové prezentace vysvětlíme, jaké jsou podmínky pro udělení grantu a předvedeme příklady projektů, které byly v minulých letech podpořeny pro ilustraci záměru tohoto schématu.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: anglický

CZECH FILM SPRINGBOARD – WORKS IN PROGRESS

10:00 - 12:00 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, MALÝ SÁL

 

Nově přidaná prezentace projektů v postprodukci reaguje na poptávku ze strany přítomných expertů, zejména sales agentů a festivalových programerů, po zajímavých filmových projektech připravených pro uvedení. 5 celovečerních hraných filmových projektů v postprodukci se představí formou ukázky v délce 15-20 minut.

Přístupné pro zvané experty a prezentující.

Jazyk: anglický

HAPPY HOUR & KÁVA S DRAMATURGICKÝM INKUBÁTOREM

10:00 - 11:00 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, SALÓNEK PRIMÁTOR

 

Státní fond kinematografie letos spustil Dramaturgický inkubátor, vzdělávací projekt pro filmové dramaturgy a podpůrný program pro vývoj scénářů v jednom. Zájemci o účast v Dramaturgickém inkubátoru z řad producentů, a tvůrců se mohou přijít zeptat organizátorů na vše, co je zajímá, od podání přihlášky až po průběh programu. Organizátoři tento pilotní projekt rádi představí také zahraničním hostům. Na místě bude Marek Loskot a Eva Pjajčíková ze Státního fondu kinematografie a Helena Zajícová z MIDPOINTu, který projekt organizuje.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: český, anglický

 

více info o projektu >>

SETKÁNÍ REGIONÁLNÍ FILMOVÉ KANCELÁŘE PLZEŇSKÉHO KRAJE

10:00 - 12:00 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, ZRCADLOVÝ SÁL

 

Přístupné pouze pro zvané účastníky.

Jazyk: český

CZECH FILM COMMISSION: PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ PRODUKCE V REGIONECH ČR

13:00 – 16:45 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, SALÓNEK PRIMÁTOR

 

Tradiční setkání zástupců Czech Film Commission, Státního fondu kinematografie a regionálních filmových kanceláří. Tématem workshopu bude marketing filmových kanceláří a lokací směrem k filmařům, dále úspěšná komunikace s místní veřejností a možnosti financování aktivit kanceláří.

Přístupné pro zvané účastníky.

Jazyk: český

Czech Film Springboard - WHO IS WHO?

13:30 - 15:00 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, MALÝ SÁL

 

Přijďte se osobně setkat s přítomnými zahraničními experty. Své aktivity představí např. zástupci festivalů Göteborg IFF, Giornatte degli Autori, Tallinn Black Night Film Festival, BFI London Film Festival, Cottbus Film Festival, New Horizons IFF, Thessaloniki IFF, sales agenti Film Republic, Slingshot Films, Pluto Films, vzdělávací programy Torino Film Lab či EAVE a koprodukční trhy CineMart, Baltic Event a Connecting Cottbus.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: anglický

 

Více informací >>

CZECH FILM SPRINGBOARD – FUNDING NEWS

15:30 – 16:30 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, MALÝ SÁL

 

Moderovaná diskuze o možnostech financování filmových projektů a koprodukce ve vybraných evropských zemích. Jak funguje financování v Estonsku, Slovinsku či na Islandu představí zástupci tamních národních fondů.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: anglický

 

více informací >>

MIDPOINT: JACQUELINE DE GOELJ: HLEDÁNÍ PARTNERŮ V TELEVIZNÍM PROSTŘEDÍ

17:00 – 18:30 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, SALÓNEK PRIMÁTOR

 

Belgická producentka Jacqueline de Goelj se v této přednášce zaměří na to, kde začít hledat partnery v televizním prostředí, srovnávat místní / mezinárodní seriálové produkce, a co (ne) dělat na tomto trhu. Bude také mluvit o tom, co očekávat od sales agenta, analyzovat roli "měkkých" peněz v procesu prodeje a jak být přitom stále spokojený s vaším projektem, rozpoznat, kdo je pro nej přínosem a hodí se mu a bude si užívat vaší energie.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: anglický

úterý 24. dubna

PANEL: ČESKO-FRANCOUZSKÉ KOPRODUKCE

10:30 – 12:00 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA, SALONEK PRIMÁTOR

 

Účelem je prezentovat některé z nedávných koprodukcí (s menšinovým i většinovým českým podílem) a francouzské projekty natáčené díky pobídkám v České republice, jak fungovala spolupráce, případové studie o financování a produkci těchto projektů.

Diskusi budou přítomny česko-francouzské koprodukční dvojice – producenti zapojení do financovaných projektů. Moderovaný panel prozkoumá různé aspekty česko-francouzského propojení.

Přístupné pro hosty s akreditací HOST, PRESS, FILM STUDENT

Jazyk: anglický

LOCATION TOUR: BAROKNÍ PERLY PLZEŇSKÉHO KRAJE

12:15 – 18:00 / PLASY – MARIÁNSKÁ TÝNICE – MANĚTÍN – LUKOVÁ – NEČTINY

 

Nutná rezervace nejdéle do 17. 4. 2018 na radka.samalova-ZAVINOVADLO:filmplzen.cz

Jazyk: český

Kontakt

koordinátor Industry programu

ZUZANA BIELIKOVÁ

GSM: +420 608 141 437

e-mail: zuzana.bielikova@festivalfinale.cz

Sledujte nás na sociálních sítích
ThePay – Platba kartou Přijímáme tyto platební metody
cs en
32. FINÁLE PLZEŇ | Přehlídka filmové, TV a internetové tvorby
32. FINÁLE PLZEŇ Přehlídka filmové, TV a internetové tvorby
Grande Finále Plzeň | slavnostní zakončení
Grande Finále Plzeň slavnostní zakončení
Čára | Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film
Čára Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film
Nic jako dřív | Zlatý ledňáček za nejlepší dokumentární film
Nic jako dřív Zlatý ledňáček za nejlepší dokumentární film
Trpaslík | Zlatý ledňáček za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii „cyklická tvorba“
Trpaslík Zlatý ledňáček za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii „cyklická tvorba“
Spravedlnost | Zlatý ledňáček za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii „necyklická tvorba“
Spravedlnost Zlatý ledňáček za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii „necyklická tvorba“
Bo Hai | Zlatý ledňáček za nejlepší studentský krátkometrážní film
Bo Hai Zlatý ledňáček za nejlepší studentský krátkometrážní film
Grande Finále Plzeň | slavnostní zakončení
Grande Finále Plzeň slavnostní zakončení
Pátá loď | Cena studentské poroty ZČU za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film
Pátá loď Cena studentské poroty ZČU za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film
Těžká duše | Cena studentské poroty ZČU za nejlepší dokumentární film
Těžká duše Cena studentské poroty ZČU za nejlepší dokumentární film
1890 | Cena studentské poroty ZČU za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii ”cyklická tvorba”
1890 Cena studentské poroty ZČU za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii "cyklická tvorba"
Spravedlnost | Cena studentské poroty ZČU za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii ”necyklická tvorba”
Spravedlnost Cena studentské poroty ZČU za nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii "necyklická tvorba"
Grande Finále Plzeň | slavnostní zakončení
Grande Finále Plzeň slavnostní zakončení

Sledujte nás na sociálních sítích